Kraamzorg tijdens Corona

15 december 2020

COVID-19 Instructiekaart voor kraamgezin

Bevallen en het coronavirus

Tijdens de bevalling en in de kraamperiode krijg je naast de zorg van de verloskundige ook hulp van de kraamverzorgende. De kraamverzorgende assisteert de verloskundige bij de bevalling en verzorgt en ondersteunt de moeder en de pasgeborene thuis in de eerste dagen na de bevalling. Dat is in deze tijd van corona niet anders. Wel zal de zorg vanwege het coronavirus worden aangepast. De maatregelen rondom het coronavirus worden continu aangepast en wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. Hieronder vind je de meeste recente maatregelen.

De planner van Cicogna vraagt voordat de kraamverzorgende langskomt of iemand in het gezin klachten heeft zoals hoesten, keelpijn, (neus)verkoudheid en/of koorts. Afhankelijk van het afwezig of aanwezig zijn van bepaalde klachten zal er door de kraamverzorgenden een aantal maatregelen worden genomen. Ook wordt aan jou en je gezin gevraagd een aantal maatregelen te nemen.

Als er géén klachten van corona zijn in het gezin gaan we als volgt te werk:

Bezoekregeling tijdens de kraamweek:

 • Tijdens de kraamperiode mag er geen visite op bezoek komen als de kraamverzorgende aanwezig is in het gezin.
 • Ons dringend advies is om het kraambezoek, ook als de kraamverzorgende er niet is, te beperken. Dit voor de veiligheid van kraamgezin en kraamverzorgende. Dringend verzoek aan iedereen is om zich te houden aan het geldende advies vanuit de overheid. Zo zorgen we er samen voor dat we iedereen kraamzorg kunnen blijven geven.
 • Verloskundigen zullen tijdens de kraamperiode visite aan huis doen.

Algemeen:

Beperk visite zo veel mogelijk en ontvang, indien het weer het toelaat, de visite buiten. Houd je aan de richtlijn van de overheid. Controleer voorafgaand aan het bezoek of ze klachtenvrij zijn.

Voor de bescherming van je gezin en de kraamverzorgende, zal de kraamverzorgende:

 • De hygiënische richtlijnen aanhouden: handen wassen, niezen in elleboog, snuiten in een tissue en deze meteen weggooien. Geen handen geven.
 • Zoveel mogelijk op afstand blijven en proberen door middel van instructies op afstand uitleg te geven.
 • Contact met andere huisgenoten zoveel mogelijk vermijden.
 • Handschoenen en schort dragen bij direct fysiek contact.
 • Conform het advies van de GGD bij alle handelingen die verricht worden op minder dan 1,5m afstand preventief een mondkapje dragen.

Wat wordt van jou en je gezin verwacht:

 • Hygnisch te handelen: handen wassen, niezen in de elleboog, snuiten in een tissue en meteen weggooien en hierna weer handen te wassen
 • Geen handen te geven en zoveel mogelijk afstand te houden tot mensen buiten het gezin. ( Zie bezoekregeling)
 • Regelmatig deurknoppen, lichtknopjes en oppervlaktes die vaak aangeraakt worden, schoon te maken.
 • Bij klachten als hoesten, keelpijn, (neus)verkoudheid en koorts meteen contact op te nemen met verloskundige en Cicogna.
 • Daarnaast geven wij het dringende advies om je te laten testen als je klachten hebt.
 • Zo min mogelijk andere gezinsleden toe te laten op de kraamkamer als de kraamverzorgende aanwezig is en daarbij zoveel mogelijk afstand te houden tot elkaar.

 

Bij (mogelijke) besmetting van de kraamvrouw:

De kraamvrouw moet een corona test laten doen. Totdat de uitslag bekend is neemt de kraamverzorgende, preventief, onderstaande extra maatregelen:

 • Ze verleent de noodzakelijke zorg in huis aan jou en je kind. Dit betekent dat je maximaal 3 uur fysieke zorg krijgt en dat je zoveel mogelijk voorlichting en instructies zult ontvangen via beeldbellen.
 • De kraamverzorgende zal zo weinig mogelijk direct fysiek contact maken bij het leveren van zorg. Ze draagt beschermde materialen: bril, handschoenen, een mondkapje en een schort.
 • Het mondkapje en de kleren van de kraamverzorgende mogen niet nat worden: De kraamverzorgende kan je daarom niet helpen met douchen. Ze zal je assisteren bij jezelf wassen als je nog niet zelfstandig kunt douchen.
 • De kraamverzorgende zal de baby op het aankleedkussen wassen als jij of je partner niet in staat zijn je baby zelf (met instructie) in bad te doen.
 • Ze zal regelmatig naar de „sluis” gaan om haar handschoenen te verwisselen.
 • Ze zal de ruimte waar je verblijft en de wc extra schoon maken met een bleekmiddel.
 • Ze zal andere gezinsleden niet verzorgen.
 • Ze zal telefonisch overleggen met de verloskundige via jouw telefoon (speaker of beeldbellen). De kraamverzorgende mag je telefoon hierbij niet aanraken.
 • Voor de bescherming van je gezin en de kraamverzorgende gelden alle hygiëne-adviezen die ook gelden wanneer er geen klachten zijn. (Zie pag 1.) Onderstaande maatregelen zijn de maatregelen die extra van jou en je gezin gevraagd worden. Deze gelden alléén bij (verdenking op) besmetting.

We vragen jou dan om:

 • Zoveel mogelijk zelf de verzorging van je baby op je nemen met instructie van de kraamverzorgende, mits dit mogelijk is.
 • Te zorgen dat je genoeg mondkapjes (chirurgische neusmondmasker type II) in huis hebt. Een mondkapje te dragen tijdens de verzorging van je baby, tijdens (intiem) contact met je baby (afstand kleiner dan 1,5 meter) en bij de borstvoeding.
 • Als je verschillende toiletten hebt, liefst alleen het toilet dat het meest dichtbij is te gebruiken.

Kraamkamer:

 • De zorg voor jou en je kind wordt gegeven in één ruimte (bijv. slaapkamer of woonkamer met bed etc.): de kraamkamer
 • Zet je kinderbedje 1,5 meter van je vandaan.
 • Zet in de kraamkamer een vuilnisbakje met deksel (of pedaalemmer)
 • Indien mogelijk klok met een secondewijzer klaarzetten in kraamkamer.
 • Liefst aansluitend aan de kraamkamer, dicht bij de uitgang moet er een aparte ruimte vrijgemaakt worden (sluis) voor de kraamverzorgende om zich om te kleden.

De ‘sluis’:

 • Is een ruimte liefst aansluitend aan de kraamkamer (geen natte ruimte) en dichtbij de uitgang van de woning.(meestal de hal)
 • Maak de ruimte zo vrij mogelijk: geen kinderwagens, jassen en speelgoed e.d.
 • Kraamverzorgende neemt extra materialen mee om zich te beschermen. Zorg dat dit op een veilige plek neergezet kan worden in de sluis en buiten het bereik van kinderen.
 • De ‘sluis’ mag gebruikt worden, maar liever niet in de uren dat de kraamzorg aanwezig is.
 • Graag twee vuilniszakken neerzetten waar de kraamverzorgende haar vuile spullen in kan doen. (liefst één pedaalemmer) en één voor haar vuile kleren.
 • Je mag borstvoeding geven. Dit lijkt zelfs een beschermend effect op je baby te hebben tegen het coronavirus.

Borstvoeding:

 • Handen goed wassen voor en na de borstvoeding.
 • Mondkapje op bij de borstvoeding.

Bij verkoudheids- en of griepklachten (mogelijke besmetting Corona) bij gezinsleden van het kraamgezin

 • Verzoeken wij het gezinslid met klachten om zich te laten testen. Aanvragen van een test kan de betreffende persoon zelf regelen via de aanvraagprocedure van de GGD voor de betreffende regio.
 • Het betreffende gezinslid en de kraamverzorgende dienen tot de testuitslag bekend is altijd 1,5 m afstand tot elkaar te bewaren. Wij verzoeken het betreffende gezinslid zo veel mogelijk in een andere ruimte te verblijven dan de kraamverzorgende. Indien het gezinslid in dezelfde ruimte verblijft als de kraamverzorgende draagt deze een mondkapje. Dit wordt indien nodig door ons verstrekt.

Verder mag je van ons verwachten dat wij ook onder deze omstandigheden ons uiterste best doen om er een bijzondere en mooie kraamtijd voor jullie van te maken.

Onze slogan is niet voor niks Celebrate Life.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze informatie neem dan gerust contact op met ons!

Gezonde groet,

Team Cicogna Kraamzorg

T 043-4504990

E info@cicognakraamzorg.nl

Comments are closed.