Kraamzorg tussen 18:00 uur en 08:00 uur | Piekmomenten in de kraamzorg 

Beste aanstaande ouder(s),

Graag informeren wij jou als aanstaande ouder(s) over de invulling van onze zorg bij piekmomenten en in de zomerperiode.

Alle kraambureaus in Nederland hebben een zorgplicht. Dit betekent dat een kraambureau geen aanmeldingen mag weigeren. Dat is maar goed ook anders zou de kans bestaan dat er mensen zijn die geen kraamzorg kunnen krijgen. Net als alle (kraam)zorg organisaties in Nederland hebben wij te maken met een krappe arbeidsmarkt. In de regio werken we daarom nauw samen om de effecten van deze arbeidsmarkt te minimaliseren en iedereen van de noodzakelijke en medisch verantwoorde zorg te voorzien.Dit gebeurt uiteraard ook in afstemming met de verloskundigen en zorgverzekeraars.

Zorg tussen 18:00 uur en 08:00 uur

Voor de avond- en nachtzorg (dus ook bij bevallingen) werken wij samen met Geboortezorg Limburg en Kraamcentrum Echt. Dit betekent dat de kans bestaat dat je tussen 18:00 en 08:00 uur opstartzorg of assistentie bij bevalling krijgt van een kraamverzorgster van een van deze kraambureaus.

De zorg tussen 18:00 uur en 08:00 uur vind plaats op indicatie. Dit betekent het volgende:

 • Er wordt altijd assistentie verleend bij een bevalling indien van toepassing
 • Er wordt altijd opstartzorg verleend bij een eerste kindje
 • Bij tweede of volgende kindjes wordt alleen opstartzorg verleend op indicatie. Deze indicatie word zorgvuldig vastgesteld in overleg met jouw en je verloskundige
 • Indien er geen opstartzorg wordt gegeven dan kan er altijd telefonisch contact plaatsvinden met een medewerker kraamzorg en/of verloskundige en beschik je over de instructiekaart. Deze vind je ook hier:  “naar huis met je Baby”.
 • In alle gevallen wordt de kraamzorg de eerst volgende dag gestart tussen 08:00 en 09:00 uur
 • De opstartzorg is te allen tijde voor minimaal 2 uur

In de zomerperiode zien we vaker dat er piekperiodes zijn. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er in deze periode zo’n 20% meer baby’s worden geboren dan in de rest van het jaar. Ook hebben we in deze periode te maken met de vakantie planning van ons personeel, die we in deze periode al zo veel mogelijk spreiden en beperken.

Wat betekent zo’n piekperiode voor jou als aanstaande ouder(s)?

 • Dat wij ernaar streven om de kraamzorguren te leveren, die je bij aanmelding aan ons hebt gevraagd
 • Aangezien we de zorg zo effectief en goed mogelijk moeten inzetten bij alle cliënten kan er een vermindering van het aantal uren kraamzorg plaatsvinden
 • Iedereen kan sowieso rekenen op de minimale zorg van 3 uur per dag
 • Een vermindering van het aantal uren zorg betekent vooral dat de kraamverzorgende minder huishoudelijke taken kan verrichten, het accent ligt op de zorg voor moeder en kind
 • Er kan een andere verdeling van het aantal zorguren plaatsvinden bijvoorbeeld door de zorg over 7 dagen verdelen i.p.v. over 8 dagen
 • Het kan voorkomen dat er verschillende kraamverzorgenden en/of kraamverzorgenden van een collega kraambureau voor jou en je kindje komen zorgen

Uiteraard blijven we de kraamzorguren zoveel mogelijk afstemmen op de zorgbehoefte van jou en je kindje. Wanneer er meer zorg noodzakelijk is, dan zal er in overleg met je verloskundige een zorgindicatie worden vastgesteld zodat je te allen tijde medisch verantwoorde zorg ontvangt.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze informatie neem dan gerust contact op met ons!

Team Cicogna Kraamzorg

T 043-4504990

E info@cicognakraamzorg.nl