Kraamzorg uit het basispakket?

2 mei 2014

Kraamzorg uit het basispakket?

Begin dit jaar kondigde minister Schippers van Volksgezondheid aan dat het basispakket moet worden versoberd. Er moet 300 miljoen worden bezuinigd, en de minister overweegt om die reden de Kraamzorg uit het basispakket te schrappen. Die afschaffing zou betekenen dat de bezuiniging in één klap gehaald wordt. Momenteel inventariseert het Zorginstituut argumenten voor het behoud van kraamzorg in de basisverzekering.

Woensdag 3 september was econoom Barbara Baarsma, directeur van SEO Economisch Onderzoek en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, te gast op NPO 1. Zij pleitte in het radio-interview voor het schrappen van Kraamzorg uit het basispakket en noemde daarvoor twee argumenten.

Gemaksdienst
Allereerst was kraamzorg in Baarsma’s ogen een ‘heel fijne gemaksdienst’, maar geen essentiële zorg: kraamverzorgenden nemen huishoudelijke taken uit handen en dat is natuurlijk prettig, maar deze kunnen net zo goed door de omgeving van de jonge ouders worden overgenomen. Niet in de laatste plaats door de vader, die als er geen kraamzorg is, meer betrokken zou zijn bij de eerste dagen na de geboorte van zijn kind, aldus Baarsma. De 49 uur kraamzorg waar gezinnen momenteel recht op hebben, zou veel te veel zijn.

Aanvullend verzekeren
Haar tweede argument, is dat de zorg die in het basispakket valt, gebaseerd is op risico’s: onvoorziene zaken. Zwangerschap is in Baarsma’s ogen, in de meeste gevallen, een bewuste keuze. Kortom: iets waarvoor je kunt sparen, al dan niet door voor een aanvullende verzekering te kiezen.

Op de vraag hoe zij denkt dat het bij gebrek aan kraamzorg zal gaan met bijvoorbeeld complicaties tijdens of na de bevalling, antwoordde Baarsma dat dit geen zaken zijn waar de kraamzorg voor is bedoeld. Mochten verloskundigen of gynaecologen een zorgindicatie geven, dan wordt het uiteraard een ander verhaal.

Geen bezuiniging
Siska de Rijke van de NBVK werd gevraagd om een reactie. Zij stelde allereerst dat Baarsma (die vertelde wat in haar omgeving te hebben rondgevraagd) geen gedegen onderzoek had gedaan. Kraamzorg is binnen de hele keten van de geboortezorg het goedkoopste facet, aldus De Rijke. Zodra je dat schrapt, zal er weer meer beroep worden gedaan op verloskundigen, gynaecologen en huisartsen: stuk voor stuk veel duurdere zorgverleners, dan kraamverzorgenden. Je bent dus niet goedkoper uit, vermoedelijk juist duurder.

Het is bovendien de vraag, volgens De Rijke, wat je doet met al die mensen die geen aanvullend pakket hebben. Al met al een zorgelijke ontwikkeling.

Solidariteit
Commentator Antonie Fountain sluit zich aan bij de mening van De Rijke. “De beste zorg is preventieve zorg”, aldus Fountain. Er wordt te veel nadruk gelegd op de participatiesamenleving, maar daarmee wordt – ietwat gechargeerd gezegd – de verzorgingsstaat waar we de afgelopen jaren zo aan hebben gebouwd juist om zeep geholpen. Het solidariteitsbeginsel wordt op deze manier aangetast.

Bovendien zijn in Fountains ogen juist mensen die niet zullen sparen voor kraamzorg de dupe: dat zijn vaak degenen die geen sociaal vangnet hebben en die de zorg juist zo hard nodig hebben. Los daarvan: omdat het aanvullende pakket maar voor een zeer kleine doelgroep geldt, zal dit onbetaalbaar worden. Nu worden de kosten door de hele samenleving gedeeld.

Dus kraamzorg afschaffen? Nee, zegt Fountain, “af met de handen van de kraamzorg”.

Eind dit jaar komt het Zorginsituut met een advies voor de minister.

Luister het interview met Barbara Baarsma hier terug (vanaf 7 min.)
Luister het interview met Antonie Fountain hier terug

Deel je zorgen op https://www.facebook.com/pages/Meerwaarde-van-Kraamzorg/1430155423899880

 

Comments are closed.