Cicogna wil al haar kraamverzorgenden graag zo lang mogelijk en in goede gezondheid aan het werk houden. Daarom is Cicogna voortdurend, samen met de kraamverzorgenden, op zoek naar maatwerk oplossingen. Voor sommige kraamverzorgenden is een duo-baan zo’n oplossing. Twee vaste kraamverzorgenden,  één gezin.

De kraamverzorgenden Miriam en Saskia zijn een prachtig voorbeeld van zo’n duo.

Daarom laten wij ze graag aan het woord:

Voor ons is het werken in een duobaan een mooie ontwikkeling. Dit is dé oplossing om dit prachtige beroep te kunnen blijven doen. Het acht, soms tien dagen achter elkaar werken, was voor ons beiden een behoorlijke uitdaging als het gaat om werk en privé.

Voor de invulling van onze duo-baan hebben we samen als ‘maatjes’ gekeken naar het aantal uren dat we per week willen werken (contractbasis). En die uren hebben we, in goed onderling overleg, samengevoegd tot één passend en doorlopend werkschema.

Wij kozen voor vaste werkdagen. Zo weten we altijd waar we aan toe zijn.  We mogen zelf ons rooster maken.

 We zijn nog maar net gestart als duo, maar we zijn er nu al zeker van niet meer anders te willen!

Ook de reacties van de gezinnen zijn erg positief. 

Het succes van onze duo-baan zit in een goede overdracht naar elkaar toe.

Door elkaar goed op de hoogte te houden weten wij altijd wat de situatie is in het gezin  op het moment we ernaartoe gaan en waar de zorgvraag op dát moment ligt. We werken nauw samen en dat merken mensen. Het maakt dan geen verschil meer of Saskia of Miriam komt.

 Een pré voor een succesvolle samenwerking is uiteraard wel dat beide kraamverzorgsters een goede match zijn.  Een houding, een bepaalde manier van aanpakken kan enorm verschillen.

Wij hebben onderling een hele leuke klik en zijn eenzelfde type persoon. Doordat we gewend waren solo te werken en ieder zo toch zijn eigen werkwijze, ervaringen en ideeën had ontwikkeld over de kleine dingetjes moesten we voordat we aan deze duo-baan begonnen wel even wat dingen op elkaar afstemmen. De grote lijnen zijn uiteraard voor ons allebei hetzelfde, we werken immers met protocollen en richtlijnen.

 We hebben allebei onze eigen specialiteiten, denk dan aan babymassage, inwikkelen van de baby, draagdoeken of noem maar op. We weten dit van elkaar en zorgen in de gezinnen ervoor dat degene met de meest specialistische kennis dit overbrengt aan de gezinnen We vullen elkaar dan echt aan.

Zo kunnen de gezinnen gebruik maken van de kennis van ons allebei. De duo-baan maakt het prachtige beroep dat we hebben nog leuker. We doen het samen, en dat voelen mensen! Een geslaagd kraambed daar genieten ook wíj enorm van.

 Reacties van een aantal gezinnen waar we werkten: “Als we nog eens een kindje zouden krijgen dan vragen we naar jullie”.