Borstvoeding geven is heel natuurlijk. Toch gaat het soms niet helemaal vanzelf. Zowel de moeder als de baby moeten leren hoe de borstvoeding werkt. Veel moeders zullen hierbij weinig problemen ondervinden, maar soms doen zich bijzondere omstandigheden of problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig is.

Naast de ondersteuning van de kraamverzorgenden tijdens de kraamtijd en de voorlichting tijdens de zwangerschap, kun je bij vragen over borstvoeding een beroep doen op onze borstvoedingscoach of een lactatiekundige.

Borstvoedingscoach

Cicogna Kraamzorg heeft een aantal borstvoedingscoaches opgeleid. Onze borstvoedingscoach helpt je met al je vragen rondom borstvoeding tijdens je zwangerschap, kraamtijd en tot 3 maanden na de geboorte van je kindje. Ook onze kraamverzorgenden kunnen met vragen terecht bij de borstvoedingscoach.  Op deze manier bieden we jou een zo optimaal mogelijke ondersteuning tijdens de eerste maanden van jou borstvoedingsperiode. Indien nodig zal onze borstvoedingscoach je doorverwijzen naar een lactatiekundige.

Onze borstvoedingscoaches kun je twee keer per maand kosteloos benaderen tijdens het online spreekuur op onze Facebook pagina. De data van deze spreekuren worden bekend gemaakt via Facebook en kun je ook hier terug vinden. Like onze Facebook pagina, zodat je de aankondiging niet mist! Naast deze facebook spreekuren geven onze borstvoedingscoaches ongeveer één keer per maand een voorlichtingsavond over borstvoeding. Kijk hier voor de data en om je aan te melden.

Borstvoedingsadvies

Voor vragen die niet kunnen wachten tot het Facebook spreekuur of voor contact met een lactatiekundige kun je ons dagelijks bereiken van 9.00 tot 17.00 uur, via: 043-4504990

Wij zorgen er dan voor dat je door een borstvoedingscoach of lactatiekundige wordt terug gebeld.

Je kunt ook altijd zelf contact opnemen met de lactatiekundige en een afspraak maken voor een consult (telefonisch of bij jou thuis). In een aantal aanvullende polissen van de zorgverzekeringen is een vergoeding opgenomen voor lactatiekundige hulp. Dan is soms wel een verwijzing nodig van je huisarts of verloskundige. Je kunt je verzekeringspolis checken via onderstaande link:

Overzicht vergoedingen lactatiekundige zorg door verzekeraars (NVL)