Borstvoeding geven is heel natuurlijk

Toch gaat het soms niet helemaal vanzelf. Zowel de moeder als de baby moeten leren hoe de borstvoeding werkt. Veel moeders zullen hierbij weinig problemen ondervinden, maar soms doen zich bijzondere omstandigheden of problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig is.

Naast de ondersteuning van de kraamverzorgenden tijdens de kraamtijd en de voorlichting tijdens de zwangerschap, kun je bij specifieke problemen een beroep doen op een lactatiekundige of borstvoedingscoach.

 

Borstvoedingscoach

Wanneer je borstvoeding geeft, kun je twee tot drie weken na de kraamtijd een telefoontje verwachten* van onze borstvoedingscoach Carolien Nols. Ze informeert nog eens hoe het gaat met borstvoeding geven en beantwoordt graag jouw vragen en geeft je zonodig tips. (*De kraamverzorgende vraagt aan het eind van de kraamtijd of je prijs stelt op dit telefoontje.)

>> Online spreekuur Facebook

Elke laatste woensdag van de maand beantwoordt borstvoedingscoach Carolien vragen over borstvoeding op het Facebook spreekuur. Op een gemakkelijke manier kun je je vragen stellen. Vergeet daarom niet om onze Facebook pagina te liken, zodat je de aankondiging niet mist!

>> Mamacafé Maastricht

Elke derde woensdag van de maand is er het Mamacafé Maastricht. Dé ontmoetingsplek voor moeders die borstvoeding geven of dit willen gaan doen. Er is altijd een lactatiekundige of borstvoedingscoach aanwezig waar je met al je vragen terecht kunt. Koffie of thee staat voor je klaar, in het mooie restaurant van Intratuin Maastricht!

Mamacafé Maastricht is een initiatief van het AZM, GroeneKruisDomicura en Cicogna Kraamzorg.

 

Lactatiekundige

Een lactatiekundige is een specialist op het gebied van borstvoeding. Zij adviseert en begeleidt bij (probleemsituaties rondom) de borstvoeding.

Je kunt altijd zelf contact opnemen met de lactatiekundige en een afspraak maken voor een consult (telefonisch of bij jou thuis). In een aantal aanvullende polissen van de zorgverzekeringen is een vergoeding opgenomen voor lactatiekundige hulp. Dan is soms wel een verwijzing nodig van je huisarts of verloskundige. Je kunt je verzekeringspolis checken via onderstaande link:

Overzicht vergoedingen lactatiekundige zorg door verzekeraars (NVL)

Wij werken volgens het verwijzingsprotocol van de zorgverzekeraars.

Bereikbaarheid lactatiekundige

De lactatiekundige is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur, via:

06-33345757 of via lactatiekundige@i-mom.nl

Ook voor vragen tijdens de zwangerschap en na de kraamtijd. Als de lactatiekundige bezig is, kun je haar voicemail inspreken. Je wordt dan diezelfde dag teruggebeld voor 20.00 uur. Als je de lactatiekundige niet direct aan de lijn krijgt en je toch een zeer dringende vraag hebt, kun je ook contact opnemen via 043-4504990.

Wanneer kun je de lactatiekundige inschakelen?

 • Bij aanlegproblemen
 • Het weigeren van de borst en fles
 • Pijnklachten bij het voeden
 • Terugkerende borstontstekingen
 • Onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby
 • Vroeggeboorte
 • Borstvoeding voor een meerling
 • Ziekte of handicap van moeder en/of baby
 • Opnieuw beginnen met borstvoeding (relacteren)
 • Informatie of adviezen over kolven
 • Borstvoeding en werken
 • Borstvoeding en medicatiegebruik
 • Andere borstvoedingsvragen of problemen

Waarvoor kun je bij ons terecht:

In de regio Maastricht, Heerlen, Sittard, Valkenburg,  Gulpen en Vaals  (tot ong 75 km van Gulpen- Maastricht) verzorgen wij:

 • Lactatiekundige consulten bij jou thuis of op de praktijk (Gulpen)
 • Consulten per telefoon of mail
 • Mama Café
 • Borstvoeding informatiebijeenkomsten
 • Verhuur van borstkolven
 • Verhuur van babyweegschaal
 • Verkoop van borstkolven en kolf benodigdheden
 • Verkoop van andere hulpmiddelen voor succesvol voeden aan de borst

(Wij helpen je ook graag in de grensgebieden van België en Duitsland)

Lactatiekundig consult bij jou thuis

Aan de hand van jouw probleem zullen we samen bepalen welk consult voor jouw situatie het beste is. Tijdens een consult  bij jou thuis of op de praktijk zullen wij indien nodig een voeding- of kolfmoment observeren, het mondje van de baby en je borsten onderzoeken en de situatie in kaart brengen. Zo nodig wegen wij jouw baby. Hieruit volgt een advies of instructie, gericht op jouw situatie, die wordt vastgelegd in een verslag. Het eerste consult bij jou thuis duurt meestal ongeveer 1,5 uur. Tot 2 weken na het consult kun je gratis 1x telefonisch of per mail op onze begeleiding terugvallen.

Lactatiekundig consult tijdens de zwangerschap

Een consult in de zwangerschap duurt meestal een half uur. Het is niet ter vervanging van een voorlichtingsavond over de basis van borstvoeding geven. Tijdens dit consult kunnen we jouw specifieke vragen (borstoperatie, medicatie, geplande opname van de baby) of eerdere ervaring met borstvoeding bespreken.

Tarieven lactatiekundig consult

Eerste lactatiekundig consult aan huis (1,5 uur) plus 1x telefonische opvolging* € 105,00
Vervolgconsult aan huis (1 uur) plus 1x telefonische opvolging* € 75,00
Vervolgconsult op de praktijkplus 1x telefonische opvolging € 60,00
Consult per telefoon, per minuut* € 0,80
Consult per mail € 12,50
Consult in de zwangerschap aan huis (0,5 uur)
Consult in de zwangerschap aan huis (1 uur)
Kolfconsult op de praktijk (Gulpen) (0,5 uur)
Kolfconsult thuis (0,5 uur)
€ 45,00
€ 60,00
€ 25,00
€ 45,00
Korting voor cliënten van Cicogna Kraamzorg op bovenstaande tarieven (uitgezonderd telefonische en mailconsulten) 10%
 * Weekendtoeslag 25%

Ben ik verzekerd?

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt lactatiekundige zorg en/of huur van een borstkolf geheel of gedeeltelijk. Meestal vanuit een aanvullend pakket.
Je kunt je verzekeringspolis checken of kijken op onderstaand overzicht afkomstig van de site van de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen. Overzicht vergoeding lactatiekundig advies en kolven door verzekeraars (bron NVL)