Borstvoeding geven is heel natuurlijk. Toch gaat het soms niet helemaal vanzelf. Zowel de moeder als de baby moeten leren hoe de borstvoeding werkt. Veel moeders zullen hierbij weinig problemen ondervinden, maar soms doen zich bijzondere omstandigheden of problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig is.

Naast de ondersteuning van de kraamverzorgenden tijdens de kraamtijd en de voorlichting tijdens de zwangerschap, kun je bij vragen over de voeding een beroep doen op een lactatiekundige of borstvoedingscoach.

Voor alle overige vragen,  kun je terecht bij de bij onze babycoach!


Borstvoedingscoach

Onze borstvoedingscoaches kun je op verschillende momenten gedurende de maand kosteloos benaderen voor vragen. Er is een telefonisch spreekuur waar je gebruik van kunt maken en een online spreekuur op onze Facebook pagina.

>> Telefonisch spreekuur

Twee keer per maand beantwoordt onze borstvoedingscoach vragen over borstvoeding tijdens het telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 043 450 49 90. Wanneer de borstvoedingscoach in gesprek is en de oproep niet beantwoord wordt, dan kun je een mail sturen (met je vraag en telefoonnummer) naar planning@cicognakraamzorg.nl. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

De data van de eerstvolgende telefonische spreekuren zijn:

 • Vrijdag 3 mei, van 15.30 tot 16.30 uur
 • Vrijdag 17 mei, van 15.30 tot 16.30 uur

>> Online spreekuur Facebook

Twee keer per maand beantwoordt onze borstvoedingscoach vragen over borstvoeding tijdens het Facebook spreekuur van 19 tot 20.30 uur. Op een gemakkelijke manier kun je je vragen stellen (ook via een persoonlijk bericht).

De eerstvolgende data (donderdagen van 19 tot 20.30 uur) zijn:

 • 2 mei
 • 16 mei

Vergeet niet om onze Facebook pagina te liken, zodat je de aankondiging niet mist!


Lactatiekundige

Een lactatiekundige is een specialist op het gebied van borstvoeding. Zij adviseert en begeleidt bij (probleemsituaties rondom) de borstvoeding.

Je kunt altijd zelf contact opnemen met de lactatiekundige en een afspraak maken voor een consult (telefonisch of bij jou thuis). In een aantal aanvullende polissen van de zorgverzekeringen is een vergoeding opgenomen voor lactatiekundige hulp. Dan is soms wel een verwijzing nodig van je huisarts of verloskundige. Je kunt je verzekeringspolis checken via onderstaande link:

Overzicht vergoedingen lactatiekundige zorg door verzekeraars (NVL)

Wij werken volgens het verwijzingsprotocol van de zorgverzekeraars.

Bereikbaarheid lactatiekundige

De lactatiekundige is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur, via:

06-33345757 of via lactatiekundige@i-mom.nl

Ook voor vragen tijdens de zwangerschap en na de kraamtijd. Als de lactatiekundige bezig is, dan kun je haar voicemail inspreken. Je wordt dan diezelfde dag teruggebeld voor 20.00 uur. Als je de lactatiekundige niet direct aan de lijn krijgt en je toch een zeer dringende vraag hebt, kun je ook contact opnemen via 043-4504990.

Wanneer kun je de lactatiekundige inschakelen?

 • Bij aanlegproblemen
 • Het weigeren van de borst en fles
 • Pijnklachten bij het voeden
 • Terugkerende borstontstekingen
 • Onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby
 • Vroeggeboorte
 • Borstvoeding voor een meerling
 • Ziekte of handicap van moeder en/of baby
 • Opnieuw beginnen met borstvoeding (relacteren)
 • Informatie of adviezen over kolven
 • Borstvoeding en werken
 • Borstvoeding en medicatiegebruik
 • Andere borstvoedingsvragen of problemen

Waarvoor kun je bij ons terecht:

In de regio Maastricht, Heerlen, Sittard, Valkenburg,  Gulpen en Vaals  (tot ongeveer 75 km van Gulpen- Maastricht) verzorgen wij:

 • Lactatiekundige consulten bij jou thuis of op de praktijk (Gulpen)
 • Consulten per telefoon of mail
 • Borstvoeding informatiebijeenkomsten
 • Verhuur van borstkolven
 • Verhuur van babyweegschaal
 • Verkoop van borstkolven en kolf benodigdheden
 • Verkoop van andere hulpmiddelen voor succesvol voeden aan de borst

(Wij helpen je ook graag in de grensgebieden van België en Duitsland)

Lactatiekundig consult bij jou thuis

Aan de hand van jouw probleem zullen we samen bepalen welk consult voor jouw situatie het beste is. Tijdens een consult  bij jou thuis of op de praktijk zullen wij indien nodig een voeding- of kolfmoment observeren, het mondje van de baby en je borsten onderzoeken en de situatie in kaart brengen. Zo nodig wegen wij jouw baby. Hieruit volgt een advies of instructie, gericht op jouw situatie, die wordt vastgelegd in een verslag. Het eerste consult bij jou thuis duurt meestal ongeveer 1,5 uur. Tot 2 weken na het consult kun je gratis 1x telefonisch of per mail op onze begeleiding terugvallen.

Lactatiekundig consult tijdens de zwangerschap

Een consult in de zwangerschap duurt meestal een half uur. Het is niet ter vervanging van een voorlichtingsavond over de basis van borstvoeding geven. Tijdens dit consult kunnen we jouw specifieke vragen (borstoperatie, medicatie, geplande opname van de baby) of eerdere ervaring met borstvoeding bespreken.

Tarieven lactatiekundig consult

Eerste lactatiekundig consult aan huis (1,5 uur) plus 1x telefonische opvolging* € 105,00
Vervolgconsult aan huis (1 uur) plus 1x telefonische opvolging* € 75,00
Vervolgconsult op de praktijkplus 1x telefonische opvolging € 60,00
Consult per telefoon, per minuut* € 0,80
Consult per mail € 12,50
Consult in de zwangerschap aan huis (0,5 uur)
Consult in de zwangerschap aan huis (1 uur)
Kolfconsult op de praktijk (Gulpen) (0,5 uur)
Kolfconsult thuis (0,5 uur)
€ 45,00
€ 60,00
€ 25,00
€ 45,00
Korting voor cliënten van Cicogna Kraamzorg op bovenstaande tarieven (uitgezonderd telefonische en mailconsulten) 10%
 * Weekendtoeslag 25%

Ben ik verzekerd?

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt lactatiekundige zorg en/of huur van een borstkolf geheel of gedeeltelijk. Meestal vanuit een aanvullend pakket.
Je kunt je verzekeringspolis checken of kijken op onderstaand overzicht afkomstig van de site van de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen. Overzicht vergoeding lactatiekundig advies en kolven door verzekeraars (bron NVL)